Русский English

Перетворювачі частоти АТКМ призначені для частотного пуску та регулювання асинхронних двигунів із фазним ротором потужністю від 500 кВт до 4000 кВт і використовуються у складі електроприводу шахтних підіймальних машин, вентиляторів головного провітрювання, конвеєрів та інших механізмів.

Комплектні електроприводи змінного струму за схемою "асинхронно-тиристорний каскад - АТК" є новим етапом розвитку структури асинхронно-вентильного каскаду (АВК), що широко застосовується в регульованих електроприводах з асинхронними двигунами з фазним ротором. На відміну від електроприводу за схемою АВК, в електроприводі АТКМ у роторному ланцюзі використовується тиристорний перетворювач замість діодного.

Економія електроенергії в технологічних установках на базі електроприводів АТКМ досягає 15-30% порівняно із застосуванням роторних станцій. Електропривод АТКМ за функціонально-вартісними показниками є унікальним рішенням під час модернізації чинних технологічних об'єктів з асинхронними двигунами з фазним ротором.

Переваги електроприводів серії АТКМ:

  • забезпечує двоспрямованість потоку енергії в контурі "живильна мережа - двигун - роторний ланцюг (каскадна схема) - ланцюг повернення енергії в живильну мережу", що дає змогу здійснювати гальмування двигуна без застосування додаткових пристроїв динамічного гальмування;
  • забезпечує керування асинхронними двигунами з фазним ротором з напругами ротора від 400 до 1500 В при струмах ротора від 200 до 1600 А;
  • силова частина АТКМ реалізована на стандартних одноопераційних тиристорах і має відносно просту каскадну схему з високою перевантажувальною здатністю;
  • стандартні інтерфейси забезпечують зв'язок мікропроцесорної системи керування з автоматизованими системами керування технологічними процесами (АСУ вищого рівня);
  • мікропроцесорна система керування реалізує двоконтурну систему регулювання частоти обертання двигуна з підлеглим регулятором струму (моменту), водночас забезпечується незалежне керування швидкістю і моментом двигуна завдяки регулюванню струму ротора (струму мережевого перетворювача).